Spółka „IE” Sp. z o.o.

Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 


 

Spółka "IE" zajmuje się organizacją Mazowieckiego Klastra Inteligentna Energia oraz kreowaniem rynku odnawialnych źródeł energii. Ponadto spółka realizuje dwa niezależne projekty unijne.

 Numer KRS: 0000453621
REGON: 146569014
NIP: 5342490429
Oznaczenie sądu: SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

ul. STASZICA 1
05-800 PRUSZKÓW